صفحه اصلي
اخبار
اوقات شرعي
بازديدها
تقويم
رويدادها
زمان ديجيتال
وب سايت ها
ورود
سه‌شنبه 26 شهریور 1392 ترجمه فارسي حفظ جز 30 قرآن
حفظ و ترجمه فارسي جزء 30 قرآن كريم به صورت اختياري، بدون شهريه، خارج از سقف واحدها، صفر واحدي با تأثير مثبت در معدل كل در نيمسال جديد تحصيلي ارائه مي گردد. دانشجويان محترم مي توانند اين درس را در زمان ثبت نام اخذ نمايند.
 
امتیاز دهی