صفحه اصلي
اخبار
اوقات شرعي
بازديدها
تقويم
رويدادها
زمان ديجيتال
وب سايت ها
ورود
چهارشنبه 11 بهمن 1391 ارائه درس آشنايي با دفاع مقدس به عنوان درس اختياري
با توجه به اينكه درس "آشنايي با دفاع مقدس" جزو دروس اختياري تلقي مي شود، بدين وسيله به ا طلاع مي رساند؛ از نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 اين درس از حالت اختياري الزامي خارج و بعنوان درس صرفا اختياري محسوب شود. لازم به توضيح است، اين درس براي رشته هاي داراي دروس اختياري يكي از دروس اختياري محسوب شده و براي رشته هاي فاقد دروس اختياري در صورت انتخاب دانشجو مازاد بر سقف واحد محاسبه خواهد شد.

 

 
امتیاز دهی